Czego użyć do izolacji budynku i co piszą na etykietach

Czego użyć do izolacji budynku i co piszą na etykietach

Materiał izolacyjny – i to niejeden – w budynku to rzecz niezbędna. Często jednak bez fachowej pomocy nie jesteśmy w stanie rozgryźć tego, co jest napisane na etykiecie jakiegoś materiału czy wyrobu. Jeśli chodzi o izolację termiczną to na etykiecie będziemy mieć dwie podstawowe wartości. Pierwsza z nich to współczynnik przewodzenia ciepła. Wyraża się go przy pomocy greckiej litery lambda. Współczynnik lambada pokazuje, ile z ciepła przeniknie przez materiał, niezależnie od tego, jaką grubość będzie miał (jest to cecha opisująca materiał, nie wyrób). Im mniejsza jest lambda tym lepiej. Drugi parametr to opór cieplny. Wyraża się go jako „R”. Im większe to „R” tym lepiej. Oprócz izolacji termicznej jest jeszcze izolacja akustyczna. Jest to cecha przegrody a nie materiału. Na wyrobach izolacyjnych nie będzie informacji o izolacyjności akustycznej (wyrażanej w decybelach). Będzie za to współczynnik pochłaniania (AWxx). Im jest większy, tym lepiej. Inny rodzaj izolacji to izolacja przeciwpożarowa. To jest zwykle przegroda a nie konkretny materiał. Przeciwogniowa klasa materiału oznacza reakcję tegoż materiału na ogień. Oznacz się to przy pomocy ciągu liter i liczb, np. A1, C3 itd. Im niższa litera alfabetu – tym lepiej, tym materiał ma lepsze właściwości. Na etykiecie znajdą się jeszcze informacje o wpływie danego materiału na środowisko.

[Głosów:1    Średnia:5/5]