Odszkodowania za grunt

Ze wszystkich stron ciągle słyszy się o jakiś wywłaszczeniach. Władze miasta oraz państwa pozbawiają ludzi ich gruntów, po to aby móc w tym miejscu wybudować jakąś drogę lub też zrealizować inną inwestycję. Często wywłaszcza się także ludzi, którzy mieszkają na terenach, na których będzie na przykład budowany na przykład zbiornik przeciwpowodziowy. Wszystko to opisuje doskonale prawo budowlane. Za działki, które przechodzą na własność Skarbu Państwa, gminy czy powiatu i na których ma zostać wybudowana droga publiczna, właścicielowi gruntu należy się odszkodowanie. Wysokość odszkodowania jest uzgadniana pomiędzy właścicielem gruntu oraz właściwym organem. Na początku trzeba więc podjąć negocjacje. Bardzo ważną zasadą jest to, aby wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami zawrzeć na piśmie w formie protokołu. Jest to istotne, gdyż później będzie to potrzebne do wypłaty odszkodowania. Organem właściwym do wypłaty odszkodowania jest starosta powiatu, na którym znajduje się dana nieruchomość gruntowa.

[Głosów:0    Średnia:0/5]