Pobór wody gruntowej

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba wykazać możliwość podprowadzenia do działki budowlanej lub rolnej z zabudową siedliskową mediów, czyli przynajmniej wody i energii elektrycznej. Niektóre działki są jednak znacznie oddalone od przyłączy, co zwiększa zdecydowanie koszty inwestycji. W celu ich zmniejszenia można zastanowić się nad zasadnością wybudowania studni głębinowej i przydomowej oczyszczalni ścieków jako alternatywy dla wodociągów i kanalizacji miejskich. Przed przystąpieniem do prac, warto dowiedzieć się, czy okoliczne wody podziemne nadają się do spożycia. Następnie należy przeprowadzić odwiert i pobrać z niego próbki. Te prace powinny być wykonane przez profesjonalną firmę z uprawnieniami, a badania jakości wody odbywają się w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli woda jest zdatna, można zacząć podłączanie całej aparatury, czyli pompy oraz instalacji. Potrzebę doprowadzenia prądu najlepiej zgłosić do dystrybutora, który przeprowadzi niezbędne prace. Trzeba przy tym pamiętać, by dopilnować wszystkich formalności.

[Głosów:0    Średnia:0/5]