Użycie roślin energetycznych

Użycie roślin energetycznych

Spalanie za pomocą roślin energetycznych wydaje się być coraz bardziej powszechne. Trzeba zaznaczyć, że uprawa będzie możliwa samodzielna. Bardzo popularne wydają się być gatunki o dużym rocznym przyroście masy, na przykład wierzba, miskant olbrzymi, malwa pensylwańska. W przypadku jednego hektara uprawy jest możliwość uzyskania od 20 do 30 ton suchej masy. Inna roślina energetyczna, to na przykład słoma. W momencie spalania wydziela ona do atmosfery pewne ilości zanieczyszczeń, które są znikome. Efektywne jest spalania sprasowanych bloków słomy. Słoma pszeniczna posiada swoje wykorzystanie od razu po ścięciu. Inne gatunki powinny być odpowiednio wysuszone. Spalenie 1,7 tony słomy zapewnia nam taką samą ilość energii, jak spalanie 1 tony węgla. Należy zwracać szczególną uwagę na możliwości wykorzystania nowoczesnego paliwa, czy kotłów, które są prezentowane na rynku budowlanym. Ich jakość wynika także z materiałów, z których są wykonane. Architekt w projekcie budowlanym stara się nam przedstawić pewne propozycje kotłów, które wydają się być najlepszym rozwiązaniem. Może to na przykład wynikać ze współpracy, którą miałyby podejmować z dodatkowymi instalacjami grzewczymi. Dla domków jednorodzinny sprawdzony wydaje się być system działania kolektorów słonecznych, które współpracują wraz z instalacją grzewczą.

[Głosów:1    Średnia:5/5]