Wpływ ustawy deregulacyjnej na rynek nieruchomości

Wpływ ustawy deregulacyjnej na rynek nieruchomości

Wejście w życie ustawy deregulacyjnej oznacza w praktyce spore zmiany w obrocie nieruchomościami. Deregulacją zostały bowiem objęte m.in. zawody związane z tą branżą. Są to pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości. 9 lipca ustawa deregulacyjna została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Uwarunkowania dotyczące wykonywania wyżej wymienionych zawodów w znacznym stopniu ulegną zmianie. Przewidywane wejście w życie zapisów ustawy to 1 stycznia 2014 r. Ustawa nie spotkała się ze zrozumieniem ze strony osób zajmujących się obrotem nieruchomościami. Eksperci żalą się, że niejednoznaczne i niesprecyzowane zapisy ustawy z pewnością wprowadzą na rynku obrotu nieruchomościami liczne nieporozumienia, gdyż wiele z punktów można interpretować na różne sposoby. Do pracy pośredników w obrocie nieruchomościami odnosi się m.in. ust. 3. art. 180, mówiący o tym, że zakres czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami każdorazowo będzie określała pisemna umowa. Obowiązywać ich będzie także ust. 3. i 4. art. 181. Do zarządców nieruchomościami odnosić się będą ust. 2. art. 184., ust. 3. i 4. art. 186. i art. 186 a. Eksperci ubolewają, że nieprzemyślane zapisy ustawy są na tyle mało precyzyjne, że wprowadzą chaos na rynku nieruchomości. Obawy wywołać może także obniżenie wymagań co do tego, kto może stać się pośrednikiem czy zarządcą nieruchomości.

[Głosów:1    Średnia:3/5]